P r o d u c t i o n  S t i l l s

Screen Shot 2021-07-16 at 11.07.26 AM
Screen Shot 2021-07-16 at 11.07.26 AM
MicrosoftTeams-image (1)
MicrosoftTeams-image (1)
MicrosoftTeams-image
MicrosoftTeams-image
IMG_20190218_160333
IMG_20190218_160333
Resized_20170331_120903
Resized_20170331_120903
IMG_20191120_154216
IMG_20191120_154216
With Randy Johnson
With Randy Johnson
With Shane Doan
With Shane Doan
Fort McDowel Casino Shoot
Fort McDowel Casino Shoot
With Michael Bolton
With Michael Bolton
Get-off-my-set.jpg
Get-off-my-set.jpg
10485387_657714714324966_6834237622949038747_n.jpg
10485387_657714714324966_6834237622949038747_n.jpg
10593144_657715274324910_1747100622889052906_n.jpg
10593144_657715274324910_1747100622889052906_n.jpg
10530748_657715330991571_7142371525382435837_n.jpg
10530748_657715330991571_7142371525382435837_n.jpg
10606121_657714817658289_6041273741902217354_n.jpg
10606121_657714817658289_6041273741902217354_n.jpg

DirectedByDavid.com

D a v i d  R o r i e

Writer
Director
Producer